ISBN: 9788761627247. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018